เปลี่ยนสีการนัดหมายบนปฏิทิน


เปลี่ยนสีการนัดหมายบนปฏิทิน

1. คลิกที่การนัดหมายบนปฏิทิน  >> เลือก "จัดประเภท"

2. เลือก "ประเภท" หรือ "สี" ที่ต้องการ