แชร์ปฏิทิน (Share Calendar)


แชร์ปฏิทิน (Share Calendar)

1. เลือกปุ่ม "แชร์"

แชร์ปฏิทิน (Share Calendar)

2. เพิ่ม "ที่อยู่อีเมล" ของบุคคลที่ต้องการส่งคำเชิญให้เข้าร่วมการแชร์ปฏิทิน

แชร์ปฏิทิน (Share Calendar)

3. ใส่ชื่ออีเมลแล้ว สามารถ "กำหนดสิ่งที่ต้องการให้มองเห็นบนปฏิทิน"

4. เสร็จแล้ว คลิก "แชร์"

แชร์ปฏิทิน (Share Calendar)

5.  หากต้องการแชร์ให้กับบุคคลอื่นในองค์กร สามารถ "กำหนดสิ่งที่ต้องการให้มองเห็นบนปฏิทิน" ได้

     แต่ถ้าไม่ต้องการแชร์ให้เลือก "ไม่ได้แชร์"

แชร์ปฏิทิน (Share Calendar)

6. เสร็จแล้ว คลิก "เสร็จสิ้น"