ลบไฟล์บน One Drive


ลบไฟล์บน One Drive

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ

2. เลือกตัวเลือก "ลบ" ตรงแถบด้านบน

 

 

ลบไฟล์บน One Drive

3. คลิก "ลบ" เพื่อยืนยันการลบไฟล์อีกครั้ง

โฟลเดอร์นั้นก็จะหายไป