การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Change Password User)


ในหน้า Admin center admin.microsoft.com 

1. ให้คลิกที่ "Users" จากนั้นเลือก "Active users"

2. เลือก User ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นให้คลิกรูปกุญแจ(ตามภาพ)

การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Change Password User)


 

3. เมื่อเข้ามาที่หน้า Reset password ในส่วนของ Password setting

สามารถเลือกให้ระบบสุ่มรหัสให้ (Auto-generate password) หรือ สร้างรหัสด้วยตัวเอง (Let me create the password)

4. ถัดมาเป็นการกำหนดให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสใหม่เมื่อ Login ครั้งแรก (ขั้นตอนนี้สามารถเลือก หรือ ไม่เลือกก็ได้)

5. เมื่อตั้งรหัสเสร็จแล้วให้กด "Reset password"

การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Change Password User)