วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP


วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

1. เปิดหน้า Control Panel  >> เลือก " Mail (Microsoft Outlook) "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

2. ในหน้าต่าง Mail Setup  >> เลือก " Show Profiles "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

3. เลือก " Add.. "  >> แล้วคลิก " OK "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

4. เลือก " Manual setup or additional server types "  >> แล้วคลิก " Next "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

5. เลือก " POP or IMAP "  >> แล้วคลิก " Next "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

6. จะปรากฏหน้าต่าง POP and IMAP Account Settings ให้ " กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง " ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ  " Support "

Your Name : ใส่ " ชื่อผู้ใช้งาน "

Email Address : ใส่ " ชื่ออีเมล " ของคุณ

Account Type : " IMAP "

Incoming mail server : " imap.mailmaster.co.th "

Outgoing mail server : " smtp.mailmaster.co.th "

User Name : ใส่ " ชื่อผู้ใช้งาน "

Password : ใส่ " รหัสผ่าน " สำรับเข้าใช้งาน

      หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่  " More Settings.. "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

7. จะมีหน้าต่าง Internet Email Setting ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู " Outgoing Server " ให้คลิกที่ " My outgoing server " ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นเลือกเมนู " Advanced "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

8. เมื่อเลือกเมนู Advanced แล้วให้ " ใส่ค่า Port "

Incoming server :  " 993  SSL "

Outgoing server  : " 587  TLS "

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก " OK "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

9. กลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Settings ให้คลิก " Next "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

10. จะมีหน้า Test Account Settings ปรากฏขึ้นมาเป็นการรีเช็ครหัสผ่านให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์ แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง แล้วคลิก " Close "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

11. จากนั้นให้เลือก  " Finish "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

12. กลับมาหน้า Control Panel  >> เลือก " Mail (Microsoft Outlook) "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

13. แล้วเลือก " Show Profiles "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

14. เลือก " Profile " ที่สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่  >>  แล้วคลิก " OK "

เปิดโปรแกรม Outlook แล้วเริ่มใช้งานได้เลย