วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP


วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

1. เปิดหน้า Control Panel  >> เลือก " Mail (Microsoft Outlook) "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

2. ในหน้าต่าง Mail Setup  >> เลือก " Show Profiles "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

3. เลือก " Add.. "  >> แล้วคลิก " OK "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

4. เลือก " Manual setup or additional server types "  >> คลิก " Next "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

5. เลือก " POP or IMAP "  >> คลิก  " Next "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

6. จะปรากฏหน้าต่าง POP and IMAP Account Settings ให้ " กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง "  ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ           

" Support "

Your Name : ใส่ " ชื่อผู้ใช้งาน "

Email Address : ใส่ " ชื่ออีเมล " ของคุณ

Account Type : " IMAP "

Incoming mail server : " imap.googlemail.com "

Outgoing mail server : " smtp. googlemail.com "

User Name : ใส่ " ชื่อผู้ใช้งาน "

Password : ใส่ " รหัสผ่าน " สำหรับเข้าใช้งาน

      หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่ " More Settings.. "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

7. จะมีหน้าต่าง Internet Email Setting ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู " Outgoing Server " ให้ คลิกที่ 

" My outgoing server " (ตามรูปตัวอย่าง) จากนั้นคลิกที่เมนู " Advanced "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

8. เมื่อเลือกเมนู Advanced แล้วให้ใส่ " ค่า Port "

Incoming server :  " 993  SSL "

Outgoing server  : " 587  TLS "

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก " OK "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

9. กลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Settings ให้เลือก " Next "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

10. จะมีหน้า Test Account Settings ปรากฏขึ้นมาเป็นการ รีเช็ครหัสผ่าน ให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์ แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้คลิก " Close "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

11. จากนั้นเลือก " Finish "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

12. กลับมาหน้า Control Panel  >> เลือก " Mail (Microsoft Outlook) "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

13. แล้วเลือก " Show Profiles "

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

14. เลือก Profile ที่สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่  >>  แล้วคลิก " OK "  

เปิดโปรแกรม Outlook แล้วเริ่มใช้งานได้เลย