การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows


การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

1. คลิก Sign In ใส่ Email เข้าสู่ระบบ ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 1 แล้วคลิกที่ Next” ถัดไป ตาม

กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 2 

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

2. จากนั้นใส่ Password” หรือ “รหัสผ่าน” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 แล้วคลิกที่ Sign in”

ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 4 

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะปรากฎตามรูปภาพ ให้คลิกเลือก Office 365 apps” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

หมายเลข 5 ด้านขวามือ

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

4. คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่อยู่แถบด้านล่างสุดและรอ ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 6

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

5. เมื่อหน้าจอปรากฎขึ้นตามรูปภาพให้คลิกที่คำว่า Run” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

หมายเลข 7

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

6. เมื่อหน้าจอปรากฎตามรูปภาพให้รอจนกว่าจะดาวโหลดสำเร็จ

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

7. เมื่อหน้าจอปรากฎตามรูปภาพให้คลิกที่คำว่า Close” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 8

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows


8. เมื่อหน้าจอปรากฎตามรูปภาพให้ค้นหาคำว่า Outlook” ในช่องค้นหา จากนั้นคลิกเลือก Outlook”

ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 9

 

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

9. เมื่อหน้าจอปรากฎตามรูปภาพให้คลิกที่คำว่า Continue” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 10

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

10. ใส่ Account” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 11 จากนั้นคลิกที่คำว่า Next”

ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 12

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

11. เมื่อหน้าจอปรากฎตามภาพให้ “กรอกรหัสผ่าน” ลงในช่องสีเหลี่ยมสีแดงหมายเลข 13 จากนั้นคลิกที่คำว่า Sign in”

ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 14

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

12. เสร็จแล้วเมื่อหน้าจอปรากฎตามรูปภาพให้คลิกที่คำว่า Done” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

หมายเลข 15 เพื่อทำการติดตั้งระบบเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Windows

13. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กลับมาเช็คอีกครั้ง หากหน้าจอปรากฎตามรูปภาพแบบนี้แสดงว่า

การติดตั้งสำเร็จสมบูรณ์ สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที