คู่มือการ Export ไฟล์ EML


คู่มือการ Export ไฟล์ EML

1. คลิกเลือก Menu 3ขีด ด้านขวามือ

2. เลือก "Save as file"

3. เลือก "เก็บไว้" ตามภาพ