การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync


การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

1. ไปที่ “ตั้งค่า หรือ Setting” บนหน้าจอ

 

 

การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

2. เลือก “รหัสผ่านและบัญชี”

 

 

การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

3. เลือก “เพิ่มบัญชี”

 

 

การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

4. จากนั้นกดเลือกที่ Exchange”

 

 

การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

5. ใส่ Email” ตรงช่องอีเมล และใส่ “ชื่อ” ตรงช่องคำอธิบาย

ตามกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข 5 เสร็จแล้วกด “ถัดไป”

 

 

การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

 

6. ใส่ “รหัสผ่าน หรือ Password”

6.1 เสร็จแล้วเลือกที่ “ลงชื่อเข้าใช้ หรือ Sign in”

 

 

การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

7. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพให้เลือกที่

“ลงชื่อเข้า หรือ Sign in” อีกครั้ง 

 

 

การตั้งค่า iOS standard mail เพิ่ม account active sync

8. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจะทำการซิงค์ด้วย เสร็จแล้วเลือก

“บันทึก หรือ Save” เป็นอันเสร็จ