iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)


iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

1. ไปที่ App Store เพื่อทำการดาวโหลด Outlook

 

 

iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

2. จากนั้นเลือกที่เครื่องมือค้นหาตามกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข 2

พิมพ์คำค้นหา Outlook”

2.1 กด “รับ” เครื่องมือ

 

 

iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

3. เมื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วให้กดที่คำว่า “เปิด”

 

 

iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

4. ใส่ Email หรือ เมล” ผู้ใช้งาน

4.1 เสร็จแล้วเลือกที่ “เพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน หรือ Sign In”

 

 

iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

5. ใส่ “รหัสผ่าน หรือ Password”

5.1 เสร็จแล้วเลือก “ลงชื่อเข้าใช้”

 

 

iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

6. เมื่อหน้าจอปรากฏตามภาพตัวอย่างให้กดที่ “อาจจะภายหลัง”

 

 

iOS Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

7. เมื่อหน้าจอปรากฏตามภาพตัวอย่างให้กดที่ “ข้าม” และสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที