การติดตั้ง OneNote บน iOS


การติดตั้ง OneNote บน iOS

1. ไปที่หน้าแรกของหน้าจอเลือก “App Store” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น

 

 

การติดตั้ง OneNote บน iOS

2. จากนั้นเลือกที่สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” พิมพ์คำค้นหาว่า “OneNote”

2.1 เสร็จแล้วกดที่คำว่า “รับ” เพื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

 

 

การติดตั้ง OneNote บน iOS

3. จากนั้นให้ใช้นิ้ว “Touch screen” ที่หน้าจอ เพื่อยืนยันการติดตั้ง

และรอจนติดตั้งสำเร็จ

หมายเหตุ* หากท่านไม่ได้ตั้งค่า Touch screen ไว้ สามารถใส่

รหัสผ่านของเครื่องแทนได้

 

 

การติดตั้ง OneNote บน iOS

4. เมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นสำเร็จแล้ว ให้เปิดแอปเข้าไปที่

หน้าแรกเลือก “เริ่มต้นใช้งาน”

 

 

การติดตั้ง OneNote บน iOS

5. เสร็จแล้วเลือกอันไหนก็ได้ หากต้องการใช้ไมโครซอฟท์ช่วย

ปรับปรุงเลือก “ใช่” หากไม่ได้ต้องการเลือก “ไม่”

 

 

การติดตั้ง OneNote บน iOS

6. เสร็จแล้วเลือกที่ “ตกลง”

 

 

การติดตั้ง OneNote บน iOS

7. รอจนกว่าหน้าจะดาวโหลดสำเร็จ

 

 

การติดตั้ง OneNote บน iOS

8. เมื่อหน้าจอปรากฎหน้าตามภาพตัวอย่างสามารถใช้งานได้ทันที