การอัปโหลดไฟล์บน OneDrive


การอัปโหลดไฟล์บน OneDrive

1. ไปที่หน้าแรกเลือกที่เครื่องหมายบวก (+) ตามกรอบสี่เหลี่ยม

 

 

การอัปโหลดไฟล์บน OneDrive

2. จากนั้นเลือกที่ Upload หรือ อัปโหลด”

 

 

การอัปโหลดไฟล์บน OneDrive

3. เสร็จแล้วเลือกที่ “เรียกดู”

**หมายเหตุ หากต้องการอัปโหลดไฟล์จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น

Microsoft Word ไว้ในเครื่องก่อน

 

 

การอัปโหลดไฟล์บน OneDrive

4. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

 

 

การอัปโหลดไฟล์บน OneDrive

5. เมื่อไฟล์อัปโหลดสำเร็จจะปรากฏตามรูปตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยม

เป็นอันเสร็จสิ้นการอัปโหลด