การแชร์ OneDrive


การแชร์ OneDrive

1.   ไปที่หน้าแรกของ OneDrive เลือกที่ Shared”

1.2  จากนั้นเลือกที่ Shared by me” เพื่อเลือกเอกสารที่ต้องการแชร์ออกไป

 

 

การแชร์ OneDrive

2.   เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแชร์ โดยสามารถคลิกที่ไฟล์ได้เลย

2.1 จากนั้นกดที่ Share”

 

 

การแชร์ OneDrive

3.   ใส่อีเมลของผู้ที่ต้องการแชร์ไฟล์ไปให้ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง

3.1 เสร็จแล้วกด Send” หรือ “ส่ง”

 

 

การแชร์ OneDrive

4. เมื่อหน้าจอปรากฏตามภาพตัวอย่างเป็นอันเสร็จ