คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk


สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Any Desk ได้ที่ >>  https://anydesk.com/en   

 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk

ขั้นตอนที่ 1   คลิกที่ “Free Download

 

 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk

ขั้นตอนที่ 2   เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมา ตามภาพ

 

 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk

ขั้นตอนที่ 3   กด “Run

 

 

]คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk

ขั้นตอนที่ 4   เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นแจ้งเลข 9 หลัก ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการรีโมท