Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)


Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

1. เปิดแอพฯ Play Store จากนั้นคันหาแอพฯ Microsoft Outlook เมื่อเจอแล้วให้กด "ติดตั้ง"

 

 

Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

2. เมื่อติดตั้งแอพฯเสร็จแล้ว ให้เปิด Outlook ขึั้นมา

 

 

Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

3. เมื่อเข้ามาที่แอพฯเรียบร้อยแล้ว ให้กด "เริ่มต้นใช้งาน"

 

 

Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

4. ขั้นตอนต่อมาให้ทำการกรอก E-mail เข้าไป และกด "ดำเนินการต่อ"

 

 

Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

5. ต่อมาให้ทำการใส่ Password จากนั้นกด "ลงชื่อเข้าใช้"

 

 

Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

6. ขั้นตอนนี้ให้ทำการกด "ข้าม"

 

 

Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)

7. ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการกด "ข้าม" หลังจากนั้นสามารถเริ่มใช้งาน Outlook ได้ทันที

                                                            

Android Outlook active sync (เริ่มต้นใช้งาน)