ส่งออกกิจกรรมจาก 1 ปฏิทิน (Export Calendar)


ส่งออกกิจกรรมจาก 1 ปฏิทิน (Export Calendar)

1.เข้ามาที่ Google Calendar จากนั้นคลิกที่ "ปฏิทินของฉัน"

 

 

ส่งออกกิจกรรมจาก 1 ปฏิทิน (Export Calendar)

2. ทำเครื่องเครื่องเพื่อเลือกปฏิทินที่ต้องการ Export ออกมา แล้วคลิก "เพิ่มเติม"

 

 

ส่งออกกิจกรรมจาก 1 ปฏิทิน (Export Calendar)

3. จากนั้นให้เลือก "การตั้งค่าและการแชร์ "


 

 

ส่งออกกิจกรรมจาก 1 ปฏิทิน (Export Calendar)

4. ขั้นตอนสุดท้าย คลิกที่ "ส่งออกปฏิทิน"

 

 

ส่งออกกิจกรรมจาก 1 ปฏิทิน (Export Calendar)

5. เสร็จสิ้น จะได้เป็นไฟล์ .zip ออกมา