นำเข้าปฏิทิน (Import Calendar)


นำเข้าปฏิทิน (Import Calendar)

1. เข้าหน้า ปฏิทิน จากนั้นคลิกที่ "เพิ่มปฏิทิน"

 

 

นำเข้าปฏิทิน (Import Calendar)

2. ในหน้า เพิ่มปฏิทิน ให้เลือกที่ "อัปโหลดจากไฟล์ "

 

 

นำเข้าปฏิทิน (Import Calendar)

3. ขั้นตอนต่อมาเป็นการเลือกไฟล์ที่ได้ทำการ Export เตรียมเอาไว้ ให้คลิกที่ "เรียกดู"

 

 

นำเข้าปฏิทิน (Import Calendar)

4. เลือกไฟล์ที่ Export เตรียมเอาไว้ จากนั้นกด "Open"

 

 

นำเข้าปฏิทิน (Import Calendar)

5. เมื่อทำการเลือกไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้ติ๊กเลือกเป็นปฏิทิน(ตามภาพ) จากนั้นกด "นำเข้า"

 

 

นำเข้าปฏิทิน (Import Calendar)

6. เมื่อระบบนำเข้าปฏิทินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นเป็นแถบแจ้งเตือนด้านล่าง(ตามภาพ) สุดท้ายให้กดเครื่องหมาย " X " เป็นอันเสร็จขั้นตอน