1. คลิกที่ Mail เลือก "Add Account" 2. เลือก "Other Mail Account" แล้วกด "Continue" 3. กรอก ชื่อ, อีเมล และ รหัสผ่าน แล้วกด "Sign In" 4. กรอก    Incoming Mail Server : imap.mailmaster.co.th    Outgoing Mail Server : smtp.mailmaster.co.th    จากนั้น กด "Sign In" 5. กด "Done"   Add Account เสร็จสิ้น...

อ่านต่อ
021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.