Manual

การลบการนัดหมาย ทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมาย หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Delete ในหน้าต่าง Pop-up หากอยู่ในหน้า List  ให้คลิก Delete ใน Toolbar  ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100