สามารถส่งอีเมล์การนัดหมายให้กับผู้เข้าร่วมได้ โดยการคลิกที่การนัดหมาย หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Send email to all participants ในหน้าต่าง Pop-up หากอยู่ในหน้า List  ให้คลิก Send email to all participants ใน Display area กรอกข้อมูลรายละเอียดแล้ว กดส่ง Send a new E-mail  ...

อ่านต่อ
021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.