แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

Manual

การแก้ไขการนัดหมาย ทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมาย หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Edit ในหน้าต่าง Pop-up หากอยู่ในหน้า List  ให้คลิก Edit ใน Toolbar เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด Save เพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย หมายเหตุ สามารถคลิกค้างเพื่อลาก การนัดหมายย้ายไปวันหรือเวลาที่ต้องการได้เลย  ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100