About

About Company

Mailmaster

บริษัท เมล มาสเตอร์ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีคุณ กวิน สวาสดิพันธ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อให้บริการระบบอีเมลบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่แบบครบวงจร

Mobimobicorp

โดยก่อนหน้านี้ทาง คุณกวิน สวาสดิพันธ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท โมบิ โมบิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้บริการและให้คำปรึกษาในด้านออนไลน์ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศหลายบริษัท อาทิ บมจ. อสมท, บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ คุณกวินยังให้คำปรึกษากับหลายบริษัทในด้านการใช้เครืองมือออนไลน์ต่างๆ รวมถึงอีเมลบริษัท โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มัก มีปัญหากับระบบอีเมลของบริษัท เช่น อีเมลมีพื้นที่น้อย ส่งออกแล้วไม่เข้า Inbox ผู้รับ, อีเมลติดไวรัส หรือส่งออกเป็น Spam จึงเป็นที่มาของบริษัท เมลมาสเตอร์ จำกัด โดยเราได้รับการส่งมอบการทำระบบอีเมลบริษัทจากผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดทำระบบอีเมล สำหรับบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ ระบบอีเมลของ mailmaster จัดทำบนโครงสร้างระบบที่มีความปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานโลกอย่าง Amazon Web Service

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราต้องการพัฒนาระบบอีเมลบริษัทให้เป็นเครื่องมือหลักของการทำธุรกิจ โดยเราตั้งใจพัฒนาระบบที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบได้ และมีความรวดเร็วในการทำงาน และตั้งใจที่จะผนวกระบบอีเมลบริษัทเข้ากับบริการต่างๆ อาทิ Email Marketing, SMS marketing หรือ CRM ในอนาคตเพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ในราคาไม่แพง

พันธกิจ
เป็นผู้ให้บริการอีเมลบริษัทความปลอดภัยสูง ดูแลระบบอย่างมืออาชีพ พร้อมพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานสากลอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้และป้องการการ Hack และการโจมตีตลอด 24 ชั่วโมง มีการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและใส่ใจ ซื่อสัตย์ต่องาน และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Contact

Information

ที่อยู่ บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1091/223 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559065799
 
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 39 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
 
Facebook http://www.facebook.com/mailmaster.co.th

รายละเอียดการให้การติดต่อการให้บริการ

ฝ่ายการขาย

บริการด้านการขาย / ปรึกษาสอบถามรายละเอียดสินค้า

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9:00 - 18:00 น.
โทร 02-116-3100 กด 1
อีเมล : sale@mailmaster.co.th


ฝ่ายเทคนิคการใช้งาน

บริการการติดตั้ง ปรึกษาการใช้งาน

  • เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลอีเมลบริษัท
  • ปรึกษาการติดตั้งอีเมลผ่านโปรแกรมต่างๆ
  • Remote เพื่อติดตั้งอีเมลบริษัท
  • ปรึกษาด้านการใช้งานต่างๆ

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9:00 - 18:00 น.
โทร 02-116-3100 กด 2
มือถือ 094-102-7003
อีเมล : support@mailmaster.co.thฝ่ายเครือข่ายและระบบ

ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา : ตลอด 24 ชม.

โทร 02-116-3100 กด 2
มือถือ 094-102-7003
อีเมล : support@mailmaster.co.th