ส่วนประกอบของหน้าที่อยู่ของผู้ติดต่อ


ส่วนประกอบของหน้าที่อยู่ของผู้ติดต่อ

 1. ค้นหา รายชื่อผู้ติดต่อ (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ช้อความที่ต้องการค้น คลิกที่  All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 2. Folder tree
 3. Tool bar
 4. New – สร้างผู้ติดต่อ
 5. Send mail – ส่ง Mail หาผู้ติดต่อ
 6. Invite – เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการนัดหมาย
 7. Edit – แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ
 8. Delete – ลบข้อมูลผู้ติดต่อที่เลือกไว้
 9. View – เลือกแบบการดู เป็น Folder View หรือ Checkboxes
 10. Display area
 11. List - รายชื่อผู้ติดต่อ