การส่งไฟล์แบบแนบไฟล์ไปในอีเมล


การส่งไฟล์แบบแนบไฟล์ไปในอีเมล

1. เลือกไฟล์ทีต้องการ แล้วคลิกที่ Actions icon  ใน Toolbar,  คลิกที่ Send by mail


การส่งไฟล์แบบแนบไฟล์ไปในอีเมล

2. สร้าง อีเมล แล้วใส่ลิ้งค์ที่ได้มา เพื่อทำการส่งลิ้งค์ไปยังปลายทาง