วิธีการ Lock/Unlock ไฟล์


วิธีการ Lock/Unlock ไฟล์วิธีการ Lock/Unlock ไฟล์

เลือกไฟล์ที่ต้องการ  Lock/Unlock  จากนั้นคลิกที่ Action ใน Toolbar เลือก Lock/Unlock