การส่งต่ออีเมลแบบอัตโนมัติ


การส่งต่ออีเมลแบบอัตโนมัติ

1. คลิกที่ System menu icon ด้านบนขวาของ menu bar คลิก Setting ที่ menu


การส่งต่ออีเมลแบบอัตโนมัติ

2. เลือกหัวข้อ Mail ทางด้านซ้าย แล้วคลิก Auto Forward
3. ใส่อีเมลที่ต้องการ Forward จากนั้นเลือกที่ enable
4. หากต้องการให้เก็บข้อความอีเมลที่ส่งต่อไว้ด้วยให้เลือก Keep a copy of message