การตั้งค่า ลายเซ็น


การตั้งค่า ลายเซ็น

1. คลิกที่ System menu icon ทางด้านบนขวา ของ menu bar จากนั้นคลิกที่ Settings


การตั้งค่า ลายเซ็น

2. คลิกที่ Mail ทางด้านซ้ายมือจากนั้นเลือก Signatures แล้วคลิกที่ "Add new signature"


การตั้งค่า ลายเซ็น

3. กรอกรายละเอียด ของลายเซ็นที่ต้องการ จากนั้นกด "Save" เพื่อทำการบันทึกลายเซ็น