การตั้งค่าพื้นฐาน


การตั้งค่าพื้นฐาน

1 Click ที่ System menu ทางด้านขวาของ Menu bar แล้วเลือก "Setting"


การตั้งค่าพื้นฐาน

2. Click ที่ Basic Settings ทางแถบด้านซ้าย

2.1 Language – เปลี่ยนภาษา
2.2 Timezone – เปลี่ยนโซนเวลา
2.3 Refresh interval – ระยะห่างการ Refresh
2.4 Theme  - ธีม
2.5 High contrast theme – เปลี่ยนธีมเป็นสีตรงกันข้าม
2.6 Default app after signin – หน้าจอเริ่มต้นหลักจาก Signin
2.7 Automatic sign out  - ระยะเวลา Sign out อัตโนมัติ
2.8 Automatic opening of notification area - เปิดหน้าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
2.9 Show desktop notifications – แสดงการแจ้งเตือนที่ Desktop
2.10 My contact data button – ข้อมูลส่วนตัว
2.11 Change password – เปลี่ยนรหัส