การแสดงผลของตารางการนัดหมายแบบหลาย Time zones


การแสดงผลของตารางการนัดหมายแบบหลาย Time zones

1. คลิกที่ Timezone ทางด้านซ้าย ใต้วันที่ทั้งหมด


 

การแสดงผลของตารางการนัดหมายแบบหลาย Time zones

2. คลิกที่ Manage Favorites เพื่อทำการ Add Timezone


การแสดงผลของตารางการนัดหมายแบบหลาย Time zones

3. คลิก ที่ Add Time zone เพื่อเลือกช่วงเวลา