การสร้างตารางการนัดหมาย


การสร้างตารางการนัดหมาย

1. คลิกที่ New ใน Toolbar


 

การสร้างตารางการนัดหมาย

2. ใส่หัวข้อ สถานที่ และคำบรรยาย หากต้องการสร้างการนัดหมายไว้ที่ Folder อื่น  ให้คลิกที่ ชื่อ Folder ทางด้านขวามือบน ถัดจากคำว่า Calendar เพื่อเลือก Folder ที่ต้องการ

3. ตั้งค่า วัน-เวลา ที่เริ่มและจบ สำหรับการนัดหมายที่ต้องใช้เวลาทั้งวัน ให้เลือก All Day  หรือ หากต้องการเลือกตารางนัดหมายในวันว่าง คลิกที่ Find a free time เพื่อเรียกดูวันว่างทั้งหมด

4. หากต้องการตั้งค่า การนัดหมายซ้ำกัน ให้ ติ๊กที่ช่อง Repeat เพื่อทำการเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการนัดหมายซ้ำ

5. เลือกช่วงเวลาการแจ้งเตือนที่ Reminder แล้วเลือก Shown as เพื่อทำการเลือกสถานะของการนัดหมายนั้น

6. เลือก สี ที่ต้องการใช้ในตารางนัดหมาย

7.หากไม่ต้องการแชร์การนัดหมายนี้ให้ผู้อื่น ให้กดที่ Private

8. เลือกผู้ที่จะเข้าร่วมในการนัดหมาย (ถ้ามี) และหากต้องการให้ มี Email แจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมให้เลือก Notify all participants by email.

9. ถ้ามี File ที่ต้องการแนบในการนัดหมาย ให้คลิกที่ Add attachment เพื่อทำการเลือก File

10. หากกรอกข้อมูลเสร็จหมดแล้ว ให้กด Create ที่ด้านบน เพื่อทำการสร้างการนัดหมาย หรือหากไม่ต้องการ ให้กด Discard เพื่อทำการยกเลิกการนัดหมายนั้นๆ