การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016


การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016

1. คลิกที่แถบเมนู "File" เลือก "Account Settings"

2. แล้วเลือก "Account Settings"


การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016

3. คลิก "New" 

4. จากนั้น กรอก "Email" ที่ต้องการเพิ่ม   

5. คลิกที่ "Advanced options" ติ๊กเลือก "Let me set up my account manually"

6. แล้วกด "Connect"

การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016

7. เลือก "IMAP"


การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016

8. หน้า IMAP Account Settings ให้กรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้

    Incoming mail Server   การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016 imap.mailmaster.co.th   

    Port                               การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016 993

    Encryption method      การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016SSL/TLS

9. Outgoing mail server   การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016smtp.mailmaster.co.th

    Port                               การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016587

    Encryption method      การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016STARTTLS

10. เสร็จแล้วกด "Next"


การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016

11. กรอก "Password"

12. เสร็จแล้วกด "Connect"


การเพิ่ม Account บน Microsoft Outlook 2016

13. กด "Done" เสร็จสิ้นการติดตั้ง เริ่มใช้งานได้เลย