การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird


 

การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

1. ดาวน์โหลด Thunderbird จากลิ้งค์ https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbirdการเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

2. หลังจากดาวน์เสร็จกดติดตั้ง กด "Run"

3. กด "Next"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

4. เลือก Standard จากนั้นกด "Next"

5. กด "Install"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird 

6. กด "Finish"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

7. เปิดโปรแกรม จากนั้น กด "Set as Default"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

8. กดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดจากนั้นไปที่ Tool > Options  เลือก "Advanced" จากนั้น "เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออก" แล้วกด "OK"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

9. ไปที่ "Tools" > "Account Setiings"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

10. กด Account Actions > Add Mail Account  กรอก "ชื่อ Email และ Password" แล้วกด "Continue"


 การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

11. กดที่ "Manual config"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

12. กรอก Incoming : imap.mailmaster.co.th  Port : 993  SSL : SSL/TLS

               Outgoing : smtp.mailmaster.co.th  Port : 587 SSL : STARTTLS

จากนั้นกด "Re-Test"


การเริ่มต้นใช้งาน Thunderbird

13. กด "Done" ติดตั้งเสร็จสิ้น