วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน


วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

1.ไปที่ "Settings"


 

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

2.ไปที่ Basic Settings กดที่ "Change password"


วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน3. ใส่ password เดิมและ password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และกด "Change password and sing out"