การลบผู้ใช้งาน


การลบผู้ใช้งาน

1. เข้าไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน" 


การลบผู้ใช้งาน

2. เลือกรายชื่อที่ต้องการจะลบ จากนั้นคลิก ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก "ลบผู้ใช้"


การลบผู้ใช้งาน

3.  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านบน โดยการลบ สามารถทำได้ 2 แบบ คือ 

  • แบบที่ 1 สามารถเลือกโอนข้อมูลของผู้ใช้ที่จะลบไปยังอีเมลอื่นได้ 

         โดยให้ติ๊กเลือกข้อมูลที่ต้องการจะโอน แล้วใส่ชื่ออีเมลของผู้รับในช่อง "ค้นหาผู้ใช้" แล้วกด "ลบ" ได้เลย

         จากนั้นระบบจะแจ้งว่าได้โอนข้อมูลไปยังอีเมลที่แจ้งไว้แล้ว

การลบผู้ใช้งาน

  • แบบที่ 2 ต้องการลบบัญชีแบบไม่ต้องการเก็บข้อมูลไว้  เพียงนำเครื่องหมายที่ติ๊กเอาไว้ออกให้หมด แล้วสามารถกด "ลบ" ได้ทันที

เสร็จสิ้น วิธีลบผู้ใช้งาน