การเปิดระบบความปลอดภัย (การยืนยันตัวตน)


การเปิดระบบความปลอดภัย (การยืนยันตัวตน)1. เลือกที่ปุ่ม “ความปลอดภัย”


การเปิดระบบความปลอดภัย (การยืนยันตัวตน)2. ไปที่ "การตั้งค่าพื้นฐาน"


การเปิดระบบความปลอดภัย (การยืนยันตัวตน)3. กดติ๊กถูกที่ "อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน"  เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน