การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

1.คลิกแถบเมนู "File"  


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

2. สร้าง “New Email” ใหม่สำหรับใช้ในการตอบกลับอัตโนมัติ


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

3. ระบุรายละเอียดอีเมล์ที่ต้องการใช้ในการตอบกลับ โดยที่ไม่ต้องระบุ ผู้รับ เสร็จแล้วคลิกที่ “File”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

4. เลือก “Save As”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

5. ที่ช่อง Save as type: เลือก “Outlook Template” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Save” เสร็จแล้วปิดหน้าต่าง “New Email” 


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

6.จากนั้นคลิกที่แถบเมนู “File” กดที่หัวข้อ “Info” จากนั้นคลิกที่ “Manage Rules & Alerts” จะมีหน้าต่าง Rules and Alerts ปรากฏขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ “New Rules”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

7. จะมีหน้า “Rules Wizard”ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกที่ “Apply rule on messages I receive” จากนั้นคลิก "Next"


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

8. ถัดมาให้เลือกที่ “Where my name is in the To box” จากนั้นคลิก “Next”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

9. ถัดมาให้เลือกที่ “reply using a specific template” จากนั้นคลิกที่ “a specific template”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

10. จะมีหน้า “Select a Reply Template” ปรากฏขึ้นมา ที่ช่อง Look In: เลือก “User Templates in File System” จากนั้นจะเห็น Outlook Template ที่เราได้ Save ไว้ตามข้อ 5. แล้วคลิกที่ "Open"


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

11. คลิก “Next”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

12.  ถัดมาให้เลือกที่ “except if it is an automatic reply” จากนั้นคลิก “Next”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

13. กำหนดชื่อได้ตามที่ต้องการ แล้วคลิกที่ “Finish”


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

14. คลิก “OK” เสร็จสิ้นขั้นตอน

***หากต้องการปิดการ “ตอบกลับอัตโนมัติ” ให้ไปที่ Manage Rules & Alerts แล้วเอาเครื่องถูกที่ Rules & Alerts ที่ได้ทำการ Save ไว้  จากนั้นคลิก “OK”