การ Block อีเมล


การ Block อีเมล

 คลิกขวาอีเมลที่ต้องการบล็อก จากนั้นเลือกที่ “Junk” และกดที่ “Block Sender” อีเมลจากผู้ส่งนี้ก็จะถูกบล็อก เสร็จสิ้นขั้นตอน