ส่งอีเมลแบบ Forward


ส่งอีเมลแบบ Forward

1. กดเลือกอีเมลที่ต้องการส่งต่อ และกดที่ปุ่ม “Forward”


ส่งอีเมลแบบ Forward

2. หลังจากที่กด ปุ่ม forward แล้วจะเห็นว่าในช่อง Subject: จะมีคำว่า FW: แสดงหน้าชื่อเรื่อง ซึ่งสามารถใส่ข้อความใหม่หรือเพิ่มเข้าไปด้วยได้ และกดปุ่ม “Send” เพื่อส่งต่ออีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน