ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

1. กดที่ “Junk” จากนั้นเลือก “Junk E-Mail Options…


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

2. จะปรากฏหน้า Junk Email Options กดที่ “Safe Senders จากนั้นกดที่ “Add เพื่อเพิ่มอีเมลที่ไม่ต้องการให้เข้า Junk ในอนาคต

ในรูปตัวอย่างจะใส่อีเมลชื่อ “test@mailmaster.co.th” จากนั้นกด “Ok


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

3. อีเมลที่กรอกไปจะปรากฏที่ช่อง จากนั้น กด “Ok” เสร็จสิ้นขั้นตอน