ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน


ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน

1. ไปที่แถบเมนู “File”


ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน

2. เลือก “Options”


ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน

3. เลือกเมนู “Calendar” เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนสำหรับการนัดหมายใหม่โดยอัตโนมัติ

เลือกติ๊กถูกที่ “Default reminder” ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนปรากฏ จากนั้นกด “Ok”