สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ


สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

1. เปิดอีเมลที่ได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกขวาที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นให้กด “Add to Outlook Contacts” (ตามรูป)


สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

2. จะปรากฏหน้า Contact เพื่อให้เพิ่มข้อมูลของผู้ติดต่อ หากเพิ่มเสร็จแล้วให้กด “Save&Close”


สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

3. ชื่อผู้ติดต่อจะไปปรากฏที่ Contact