วิธีลบ รายชื่อผู้ติดต่อ


วิธีลบ รายชื่อผู้ติดต่อ

1.คลิกขวาที่รายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นกดที่เมนู “Delete” ตัวอย่างเลือกชื่อ “TIPYADA”


วิธีลบ รายชื่อผู้ติดต่อ

2. หลังจากกดที่ Delete แล้วรายชื่อที่เลือกก็จะหายไป เสร็จสิ้นขั้นตอน