การ Search Folders : Unread Mail


การ Search Folders : Unread Mail

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Unread Mail

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “Unread mail” จากนั้น กด “OK”


การ Search Folders : Unread Mail

3. จะเห็นว่ามีเมนู Unread Mail เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งตัวเลขที่บอกจำนวนของอีเมลที่ยังไมได้อ่าน และจะมีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล