การ Search Folders : Important mail


การ Search Folders : Important mail

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Important mail

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “Important mail” จากนั้น กด “OK”


การ Search Folders : Important mail

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Important mail เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีอีเมลที่สำคัญทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล