เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

1. ไปที่แถบเมนู “Tools” เลือก “Options”


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

2. ไปที่ “Calendar Options”


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

3. เลือกสีตามที่ต้องการ จากนั้นกด “OK”


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

4. จะได้สีตามที่เราเลือก เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน