ส่งอีเมลแบบ Forward


ส่งอีเมลแบบ Forward

1.กดเลือกอีเมลที่ต้องการส่งต่อ และกดที่ปุ่ม เมนู “ส่งต่อ”


ส่งอีเมลแบบ Forward

2. หลังจากที่กดปุ่ม ส่งต่อ แล้วจะเห็นว่าในช่อง เรื่อง: จะมีคำว่า FW: แสดงหน้าชื่อเรื่อง ซึ่งสามารถใส่ข้อความใหม่หรือเพิ่มข้อความได้ และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อส่งต่ออีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน