การ Block email


การ Block email

คลิกขวาอีเมลที่ต้องการบล็อก จากนั้นเลือกที่ “อีเมลขยะ” และกดที่ “บล็อกผู้ส่ง” อีเมลจากผู้ส่งนี้ก็จะถูกบล็อก เสร็จสิ้นขั้นตอน