การ Search โดย Filter (อีเมลที่ส่งถึงเจ้าของอีเมล และ CC)


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ส่งถึงเจ้าของอีเมล และ CC)

1. กดที่แถบเมนู เลือก กรองจดหมาย เลือกเมนูย่อย ส่งถึง: ฉัน หรือ สำเนาถึง: ฉัน


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ส่งถึงเจ้าของอีเมล และ CC)

2. เมนู ส่งถึง: ฉัน หรือ สำเนาถึง: ฉัน จะค้นหาอีเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณหรือ สำเนา ถึงคุณ และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล