ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

1. ที่หน้าปฏิทิน กดคลิกขวา จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา ให้เลือก ตัวเลือกปฏิทิน..”


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

2. หน้าต่าง ตัวเลือก Outlook จะปรากฏ ให้กดเลือกเมนู ปฏิทิน” จากนั้นให้เลื่อนหา รายการ ตัวเลือกการแสดง จากนั้นให้กดเลือกที่ แสดงหมายเลขสัปดาห์ใน มุมมองเดือน และ ตัวนำทางวันที่” จากนั้นกด ตกลง”


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

3. ผลลัพธ์จะปรากฏดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน