การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

1. กดที่ แฟ้ม” เลือกเมนู ตัวเลือก”


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

2. จะปรากฏหน้าต่าง ตัวเลือก outlook” เลือกเมนู ปฏิทิน” จากนั้นให้กดที่ เพิ่มวันหยุด..”


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

3. จะมีหน้าต่าง เพิ่มวันหยุดในปฏิทิน ปรากฏ ให้เลือกประเทศที่เราต้องการทราบวันหยุด

ในตัวอย่างเลือก ไทย” จากนั้นกด ตกลง”


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

4. Outlook ก็จะเพิ่มวันหยุดลงในปฏิทินให้คุณ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน